Vi säljer Grus & Krossprodukter

stenmjöl 0/4

Används ofta vid plattsättning/fogning stensättning och Kringfyllnad runt rör.

stenmjöl 0/8

Används ofta vid plattsättning/fogning stensättning och Kringfyllnad runt rör.

Bergkross 0/18

Kallas ofta för ”väg grus” lämpligt till grusplaner gångar Skogsvägar.

0/32 Bärlager

Används Som det låter för ökad bärighet under toppskiktet exvis under stensättning eller till skogsvägar.

0/90 Förstärkning

används för att kraftigt öka bärigheten under topplagret.

Makadam/stenflis makadam 2/5mm

Används för dränering och halkbekämpning

4-8mm makadam

till ex.vis dränering till trädgårdsgångar och halkbekämpning.

8/16mm makada

Till dränering även till gårdsplaner uppfarter.

16/32mm makadam

Dränering, stenkistor, Dekoration

Matjord.

Anläggningsjord. För gräsmattor och trädgårdar.

0/18 Asfaltkross

Används som toppskikt på tex uppfarter eller som uppgradering till grusvägar. Blir mycket hårt när det belastas.

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!

Kontakt

Adress

Öppettider